Tư vấn về thiết bị điện

-EEMC có đội ngũ kỹ sư trình độ chuyên môn giỏi, công nhân lành nghề đã nhận thiết kế, khảo sát, tìm nguyên nhân sự cố và thi công khác phục các trường hợp thiết bị điện siêu cao áp tới 500kV, như máy biến áp 500kV Thủy điện Ialy, Sơn La .v.v

-EEMC tham gia cùng các đơn vị ngành Điện tư vấn, điều tra xác định nguyên nhân sự cố thiết bị trên lưới.

096.318.3333