Thiết bị thí nghiệm

-Các thiết bị thí nghiệm điện phục vụ thí nghiệm từng công đoạn và thí nghiệm xuất xưởng sản phẩm.

-Tổng Công ty bố trí cho khách hàng chứng kiến thí nghiệm từng công đoạn chuyển tiếp cho tới thí nghiệm và nghiệm thu sản phẩm.

-Các máy biến áp truyền tải 100 -:- 500kV đều được chứng kiến thí nghiệm công đoạn và nghiệm thu sản phẩm.

0963183333

-Thiết bị thí nghiệm của EEMC được trang bị đồng bộ đủ điều kiện thí nghiệm tới máy biến áp 500kV – 450MVA

-Ngoài việc phục vụ cho sản xuất sản phẩm của ẺEMC, còn được thí nghiệm thuê cho các đơn vị cùng ngành sản phẩm

-Tổng Công ty tiếp tục đầu tư từ năm 2017 số thiết bị để thí nghiệm được máy biến áp 500kV – 900MVA