Gia công mạch từ

EEMC có dây chuyền cắt tôn silic:

-Cắt pha (cắt dải)

-Cắt bấm, cắt chéo

Ngoài phục vụ đủ năng lực nội bộ, EEMC còn cho thuê khi có khách hàng yêu cầu.

0963183333